• Customer Support +84 905 155 119
  • tuong.caongo@gmail.com

ABOUT AUTOCARE

Tôi có thể nhận được sách hướng dẫn cho chiếc xe Honda của tôi không?
Tôi có thể lấy mã chìa khóa cho xe như thế nào?

Bạn hãy liên hệ với đại lý Honda Ôtô gần nhất và yêu cầu đại lý cung cấp thêm một chìa khóa mới.  

Tôi nên làm gì để sửa chữa chiếc xe của tôi sau va chạm?

Luôn luôn yêu cầu Phụ tùng va chạm của Honda để đảm bảo xe bạn vận hành ở mức tốt nhất  

Tôi cần phải làm gì nếu tôi nghĩ rằng chiếc xe của tôi cần phải bảo dưỡng?

Bạn nên gọi điện cho đại lý của Honda Ôtô Bình Định, thậm chí bạn không chắc chắn rằng chiếc xe có cần bảo dưỡng hay không.Một cú gọi điện đơn giản sẽ ...

Bao lâu thì tôi phải thay dầu xe?

Cuốn “Hướng dẫn sử dụng” và “Sổ bảo hành & theo dõi bảo dưỡng” trình bày chi tiết về các loại bảo dưỡng cũng như khoảng thời gian định kỳ cần bảo dưỡng ...

GENERAL QUESTIONS

Tôi có thể nhận được sách hướng dẫn cho chiếc xe Honda của tôi không?
Tôi có thể lấy mã chìa khóa cho xe như thế nào?

Bạn hãy liên hệ với đại lý Honda Ôtô gần nhất và yêu cầu đại lý cung cấp thêm một chìa khóa mới.  

Tôi nên làm gì để sửa chữa chiếc xe của tôi sau va chạm?

Luôn luôn yêu cầu Phụ tùng va chạm của Honda để đảm bảo xe bạn vận hành ở mức tốt nhất  

Tôi cần phải làm gì nếu tôi nghĩ rằng chiếc xe của tôi cần phải bảo dưỡng?

Bạn nên gọi điện cho đại lý của Honda Ôtô Bình Định, thậm chí bạn không chắc chắn rằng chiếc xe có cần bảo dưỡng hay không.Một cú gọi điện đơn giản sẽ ...

Bao lâu thì tôi phải thay dầu xe?

Cuốn “Hướng dẫn sử dụng” và “Sổ bảo hành & theo dõi bảo dưỡng” trình bày chi tiết về các loại bảo dưỡng cũng như khoảng thời gian định kỳ cần bảo dưỡng ...

ABOUT SERVICES

Tôi có thể nhận được sách hướng dẫn cho chiếc xe Honda của tôi không?
Tôi có thể lấy mã chìa khóa cho xe như thế nào?

Bạn hãy liên hệ với đại lý Honda Ôtô gần nhất và yêu cầu đại lý cung cấp thêm một chìa khóa mới.  

Tôi nên làm gì để sửa chữa chiếc xe của tôi sau va chạm?

Luôn luôn yêu cầu Phụ tùng va chạm của Honda để đảm bảo xe bạn vận hành ở mức tốt nhất  

Tôi cần phải làm gì nếu tôi nghĩ rằng chiếc xe của tôi cần phải bảo dưỡng?

Bạn nên gọi điện cho đại lý của Honda Ôtô Bình Định, thậm chí bạn không chắc chắn rằng chiếc xe có cần bảo dưỡng hay không.Một cú gọi điện đơn giản sẽ giúp bạn ...

ASK YOUR QUESTIONS

Would you like to ask your doubts about our services and others? Just post your questions below we will answered
your questions as soon as possible