• Customer Support +84 905 155 119
  • tuong.caongo@gmail.com
21
Th10

Sách Hướng dẫn sử dụng luôn đi kèm với chiếc xe Honda mới, Do vậy bạn hãy liên hệ với đại lý Honda đã giao xe cho bạn để nhận được cuốn sách Hướng dẫn sử dụng phù hợp.Trong trường hợp bạn mua lại chiếc xe từ người chủ khác, bạn nên hỏi họ về cuốn sách Hướng dẫn sử dụng này.