• Customer Support +84 905 155 119
  • tuong.caongo@gmail.com
15
Th10

Tôi có cần phải chăm sóc xe hàng ngày không?

Có, điều này rất cần thiết để chiếc xe của bạn luôn trong điều kiện tốt nhất. Bạn hãy xem mục“ Bảo dưỡng hàng ngày” trong phần“ Bảo dưỡng” của trang web này để biết thêm chi tiết.  

Xem thêm
15
Th10

Kéo xe có được bảo hành không

Tất cả các chi phí ngẫu nhiên hoặc phát sinh do tay nghề của công nhân hay do hư hỏng vật liệu của bất kì chi tiết nào trên xe sẽ không được bảo hành.Do đó kéo xe không được bảo hành.  

Xem thêm
15
Th10

Tôi có thể sửa đổi chiếc xe hoặc thêm các phụ kiện không chính hãng không?

Không. Bạn phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng, bảo dưỡng và chăm sóc xe bạn như sơ lược được chỉ ra trong cuốn Hướng dẫn sử dụng và trong Sổ bảo hành và theo dõi bảo dưỡng. Giữ lại hồ sơ và biên nhận của tất cả các lần bảo dưỡng đề phòng

Xem thêm